بسمه تعالی

دانش‌آموختگان عزیز

سلام علیکم

با احترام به استحضار می‌رساند، مسئولین دانشکده ما امسال مراسم بزرگداشت چهلمین سال تاسیس رشته کامپیوتر در دانشگاه شهید بهشتی را در روز دو‌شنبه 18 اردیبهشت 96 در محل دانشگاه برگزار خواهند نمود. در برنامه پایانی این مراسم وقتی برای نشست دانش‌آموختگان و تاسیس انجمن دانش‌آموختگان دانشکده مهندسی و علوم کامپیوتر اختصاص داده شده است. لازمه این اقدام بررسی اساسنامه پیشنهادی (سند پیوست) و تصویب آن توسط مجمع موسسان و تعیین اعضای هیأت مدیره، دبیر و بازرس انجمن می‌باشد، لذا بدینوسیله از جنابعالی در خواست دارد علاوه بر حضور در مراسم اصلی، در نشست مجمع موسسان کهساعت 14:30در همان محل برگزار می گردد حضور بهم رسانید.

متذکر می‌گردد در صورت آمادگی برای قبول مسئولیت در هیأت مدیره یا دبیری یا بازرس مراتب را به دبیرخانه مراسم اعلام نمایید.

با تشکر و به امید دیدار           

                         فریدون شمس                        

   >>>> فایل پیشنویس اساسنامه انجمن دانش آموختگان دانشكده مهندسی و علوم کامپیوتر دانشگاه شهید بهشتی <<<<